Kursy dokształcające kierowców zawodowych przewożących towary niebezpieczene ADR:

- podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wsyzstkich klas                                 400 zł
- specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach                                 300 zł
- specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe)                      cena ustalana indywidualnie
- specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze)               cena ustalana indywidualnie
 
W/w kursy kończą się egzaminem państwowym w naszym Ośrodku organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Wymagania:
- ukończone 21 lat
- wypełniony druk zgłoszenia na kurs
- uiszczona opłata