Badania psychotechniczne - każdy poniedziałek i środa

godz. 15.30

 

CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 20.07.2014r.

 

RODZAJ BADANIA

 

Kandydaci na kierowców

150

Kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorzy i egzaminatorzy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

150

Kandydaci i kierujący tramwajem

150

Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach

150

Badania na operatorów

80

Badania wysokościowe

80

Stanowiska górnicze

80

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 
150
Kierowcy pojazdów służbowych w ramach kat. B (np. przedstawiciel handlowy)
100

 

W przypadku badań dla osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.