Kurs na instruktorów nauki jazdy:
 
Prowadzimy szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy:
 
Kurs podstawowy:
- kat. A - 2500 zł + 700 zł (koszt ODTJ)
- kat. B - 2500 zł + 700 zł (koszt ODTJ)
 
 
Cena kursu kat. A + B łącznie wynosi 4000 zł + 1400 zł (ODTJ)
 
Kurs uzupełniający:
- kat. C, D, E - każda kategoria - 1500 zł + 700 zł (ODTJ)

Wymagane dokumenty do kursu:
  • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia;
  • zaświadczenie o niekaralności: sądowe - wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym; 
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • posiadanie prawa jazdy przez okres co najmniej 3 lat (dotyczy kat. A oraz kat. B);
  • dowód uiszczenia opłaty za kurs.
Uwaga:

Istnieje możliwość wykonanie badań lekarskich i psychologicznych na miejscu w Ośrodku.
 
W przypadku kursu na kat. C, D i E wymagane jest posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B.
 
Czas trwania kursu na instruktora nauki jazdy - ok. 4 miesiące.