Operator koparki jednonaczyniowej poj. łyżki do 0,8 m3 klasa III

Wymagania dla kandydatów:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparki

Czas trwania: 116 g teorii + 86 g praktyki ( ok. 6-7 tygodni)

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-19.25, sob. 8.00-15.25

Koszt kursu z egzaminem państwowym 1750 zł

Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 

Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.
Istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności na jednym kursie tj. koparki i koparkoładowarki.Koszt takiego szkolenia 2700 zł
 
 
 
Operator koparki jednonaczyniowej poj. łyżki do 1,5 m3 klasa II

Wymagania dla kandydatów:

- przedłożenie aktualnego zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego,  że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności 
 
- posiadanie uprawnień operatora koparki klasy III przez okres 1 roku

Czas trwania: 72 g ( ok. 2 tygodni)

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.

Koszt kursu z egzaminem państwowym 1450 zł
 
 
 
Operator koparki jednonaczyniowej klasa I wszystkie typy

Wymagania dla kandydatów:

- przedłożenie aktualnego zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego,  że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności   

-posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy z uprawnieniami operatora kl. II danego typu urządzenia

Czas trwania: 44 g ( ok. 2 tygodni)

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.

Koszt kursu z egzaminem państwowym 1450 zł