Operator ładowarki jednonaczyniowej poj. łyżki do 2.5 m3 klasa III

Wymagania dla kandydatów:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator ładowarki
 
Czas trwania: 116 g teorii + 86 g praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
 
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-19.25, sob. 8.00-15.25
 
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1650 zł
 
Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 
Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.
Istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności na jednym kursie tj. ładowarki i i koparkoładowarki. Koszt takiego szkolenia 2600 zł


Operator ładowarki jednonaczyniowej poj. łyżki do 5,0 m3 klasa II

Wymagania dla kandydatów:

- przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego , że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności

-posiadanie uprawnień operatora ładowarki klasy III przez okres 1 roku
 
Czas trwania: 72 godziny ( ok. 2 tygodni)
 
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.
 
Koszt kursu z egzaminem państwowym  1350 zł
 
Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.
 
 
 
Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa I wszystkie typy

Wymagania dla kandydatów:

- przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego , że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności

posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy z uprawnieniami operatora kl. II danego typu urządzenia
 
Czas trwania: 44 godziny ( ok. 2 tygodni)
 
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.
 
Koszt kursu z egzaminem państwowym  1350 zł
 
Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.