logouni

 

 

 

Projekt „Nakieruj się na sukces – kształcenie zawodowe młodych jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

      

    Projekt "Nakieruj się na sukces - kształcenie zawodowe młodych"   

 

Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo do udziału w 

BEZPŁATNYM PROJEKCIE 

"Nakieruj się na sukces- kształcenie zawodowe młodych"

 

Projekt skierowany jest do 120 osób spełniajacych następujace kryteria łacznie:

 • w wieku 18-29 lat 
 • niepracujacych (bezrobotnych lub biernych zaodowo)
 • nie uczacych się (w trybie dziennym)
 • zamieszkałych na terenie woj. ślaskiego

  Cel projektu:

podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości nt. funkcjonowania na rynku pracy u min. 80% ze 120 uczestników projketu w wieku 18-29 (tj. 95 osób ze 120 w tym 20K i 100M) z woj. ślaskiego w okresie 01.06.2016 r.- 30.11.2017 r. niepracujacych, nieuczestniczacych w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz szkoleniach poprzez wyspecjalizowane wsparcie. 

  I etap projektu:

 • wsparcie doradczo zawodowe indywidualne
 • wsparcie doradczo zawodowe grupowe
 • indywidualne konsultacje z psychologiem 

II etap projektu:

szkolenia: 

Moduł 1 - od 18 lat

 • Operator koparkoładowarki 
 • Opertor ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 • Operator wózka widłowego
 • Prawo jazdy kat. B lub T dla części uczestników 

Moduł 2 - od 21 lat

 • Prawo jazdy kat. C , C+E
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy
 • Operator żurawia przenośnego typu HDS
 • Operator wózków widłowych

Moduł 3 - od 18 lat  

 • Profesjonalny pracownik magazynu 
 • Operator wózków widłowych 
 • Szkolenia komputerowe ECDL Base&Standard

Moduł 4 - od 24 lat

 • Prawo jazdy kat. D
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób

Moduł 5 - od 18 lat

 • Przedstawiciel handlowy
 • Operator wózków widłowych 
 • Szkolenia komputerowe ECDL Base&Standard 
 • Dla części uczestników projketu nie posiadajacych uprawnień kurs kat. B, który jest głównym atrybutem w pracy handlowca

Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymuja stypendium szkoleniowe w kwocie od 750 zł do 960 zł.

 III etap projektu:

 • 3 misięczny staż zawodowy ( ok. 1286,16 zł netto/miesięcznie). 

 

Szkolenia zawodowe reazliowane w ramach modułu zostały tak przygotowane aby "ubrać" uczestków projektu w całość wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku pracy a tym samym zwiększyć szansę na zatrudnienie. 

Projekt realizowny jest zgodnie z zasada równości szans i niedysktyminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Wartość projektu: 1 999 599,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 899 619,77 zł 

 

  Rekrutacja, szczegółowe informacje

Biuro projektu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp.z o.o.

ul. Świerczyny 72

41-400 Mysłowice

tel. 32 222 52 57

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Regulamin projektu pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszeniowy pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie uczestnika projektu pobierz
 pobierz
 pobierz

 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz