EFSI poziom kolorowy


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartośc projektu: 4 811 148,74  Wkład Funduszy  Europejskich: 4 330 033,87

Projekt "Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji" 

 

 INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27.01.2017r. ZAKOŃCZY SIĘ PIERWSZA SESJA REKRUTACYJNA

 Zapraszamy do udziału w

 

 BEZPŁATNYM PROJEKCIE 

 

"Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji"

 

              Projekt skierowany jest do  600 osób (w tym miniumm do 180 kobiet) które: 

 

 • zamieszkują na terenie woj. ślaskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
 • ukończyły 18 rok życia
 • nie prowadzą działalności gospodarczej ( w tym: właściciele przedsiębiorstw pelniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy a także partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)

 

Cel projektu: 

 

celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i umiejętności uczestników/czek projektu poprzez umożliwianie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy osobom zgłaszającym się z własnej inicjatywy do udziału w szkoleniach
i kursach.

 

Czas trwania projektu: 01.12.2016r. - 30.11.2018r. 

 

 

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujace BEZPŁATNE szkolenia:

 

  • Prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
  • Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy i osób
  • Spawanie metodą MIG, TIG, MAG
  • Kurs języka angielskiego
  • Kurs „Przedstawiciel handlowy”
  • Kurs „Telefoniczna obsługa klienta”
  • Kurs „Spedytor”

 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 

 

Rekrutacja, szczegółowe informacje:
 
Biuro projektu:
 
Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
 
41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72
 
tel. 32 222 52 57 wew 136
 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  


 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz