Operator spycharki do 110 kW klasa III

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone 18 lat

- wykształcenie co najmniej podstawowe

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator spycharki

Cza trwania: 116 godz. teorii + 86 godz. praktyki (około 6-7 tygodni)

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00 – 20.30

Koszt kursu z egzaminem państwowym - 1750 zł.

Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Uwaga !

Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku. Istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności na jednym kursie tj. spycharki i koparki bądź spycharki i ładowarki. Koszt takiego szkolenia 2 700 zł.

 

 

Operator spycharki do 220 kW klasa II

 

Wymagania dla kandydatów:

- przedłożenie aktualnego zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego,  że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności 
 
- posiadanie uprawnień operatora spycharki kl. III przez okres 1 roku

Cza trwania: 72 godziny (około 2 tygodni) 

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00 – 20.30 

Koszt kursu z egzaminem państwowym - 1450 zł.

 

Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.