Żurawie, HDS, Podesty, Suwnice

Lp. Nazwa kursu Cena
1. Operator żurawi przenośnych (HDS) 500,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)
2. Obsługa podestów ruchomych (zwyżki)

600,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)

3.
 Operator suwnic z poziomu zero

850,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)Wymagania:

- ukończone 18 lat
- wykształcenie, co najmniej podstawowe
- badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie