Prawa i obowiązki osób zarządzających krajowym i międzynarodowym transportem drogowym.

Aktualnie za szereg naruszeń dokonanych przez kierowcę odpowiedzialność ponoszą osoby takie jak:

- właściciele firm transportowych,

- osoby zarządzające transportem,

- osoby zarządzające przedsiębiorstwem,

- kierowcy transportu,

- dyspozytorzy,

- pracownicy kadry biurowej zajmujący się transportem i pracą kierowców w firmie.

Szkolenie ma na celu uniknięcie kar nakładanych na wyżej wymienione osoby w czasie kontroli dokonywanej przez Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Zajęcia realizowane są przez Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oficerów Policji metodą multimedialną w miejscu i czasie ustalonym z grupami szkoleniowymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Czas trwania kursu: 12 godz. (2 dni)

Cena kursu: 500 zł ( dla grup możliwość negocjacji ceny)