Ubezpieczenie dotyczy wystawienia polisy na spełnienie wymagań minimalnej zdolności finansowej przedsiębiorcy.