logonsns

 

Wartość projektu: 1 685 447,06; Wkład Funduszy Europejskich: 1 601 174,71

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy

Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM projekcie
W DRODZE PO SUKCES!

Okres realizacji projektu 1.03.2017 - 31.08.2018

 

Projekt przewiduje przeszkolenie 120 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat (ukończone 30 lat), które należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby w wieku 50+.

 

  W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym;
 • Grupowe doradztwo zawodowe;
 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym:
  Moduł I – 36 osób: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III; Operator ładowarki jednonaczyniowej; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
  Moduł II – 36 osób:
  24 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS;
  12 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS; Operator wózków widłowych;
  Moduł III – 12 osób: Profesjonalny pracownik magazynu; ECDL Core; Operator wózków widłowych;
  Moduł IV – 12 osób: Prawo jazdy kat. D; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób;
  Moduł V – 24 osoby: Przedstawiciel handlowy; Operator wózków widłowych; ECDL Core; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
 • Wsparcie pośrednika pracy;
 • Staże zawodowe dla 70 osób– ok. 3 miesiące.

   

  Zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • materiały szkoleniowe;
 • badania lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • egzaminy po kursach;
 • refundację kosztów dojazdu;
 • catering w trakcie szkoleń;
 • stypendium;

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
www.osrodekszkoleniakierowcow.pl
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 798 717 788


 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz