Operator walca drogowego do 18 t klasa III

Wymagania dla kandydatów:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- aktualne zaświadczenie lekarskie, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności

Czas trwania: 98 g teorii + 34 g praktyki ( ok. 6-7 tygodni)

Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.

Koszt kursu z egzaminem państwowym 1750 zł
 

Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.