KURS KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

CENA KURSU: 400zł

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 70 z 10 maja 2002r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej 1532/I/2008, B/146/I/2008, U/138/I/2008 oraz wydajemy uprawnienia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematyka zajęć obejmuje:
1. Typ stosowanych wózków jezdniowych 4h
2. Budowa wózka 8h
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka 8h
4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 8h
5. Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa 4h
6. Wiadomości z zakresu BHP 8h
7. Wiadomości o dozorze technicznym 4h
8. Wiadomości związane z wymianą butli gazowych 2h
9. Wymiana butli gazowych- pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez słuchacza 6h
10. Praktyczna nauka jazdy wózkiem 15h

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją urzędu dozoru technicznego. Egzamin ten jest płatny dodatkowo 152 zł.


Warunki jakie musi spełniać kursant:

- ukończone 18 lat
- wykształcenie, co najmniej podstawowe
- badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego.

Uwaga:

Istnieje możliwość wykonania takiego badania na miejscu w Ośrodku.