Przepisy ruchu drogowego

Droga ekspresowa – definicja i ograniczenia

droga ekspresowa definicja

Droga ekspresowa to druga obok autostrady najpopularniejsza droga szybkiego ruchu. Obowiązują na niej konkretne przepisy i parametry, nieraz zależne od ilości dostępnych pasów. Czym różni się droga dwujezdniowa od jednojezdniowej? Ile można jechać na drodze ekspresowej?

Co to jest droga ekspresowa?

Obowiązująca drogę ekspresową definicja różni się w zależności od państwa, nie ma bowiem uniwersalnego międzynarodowego standardu dla tego typu tras. W Polsce jej parametry wyznacza Kodeks Drogowy. Droga ekspresowa to droga publiczna o ograniczonej dostępności, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie i przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Nie mogą poruszać się po niej pojazdy wolnobieżne, rowery i motorowery, ciągniki rolnicze, pojazdy zaprzęgowe oraz piesi. Zabronione jest także zawracanie, cofanie lub postój pojazdu. Zezwala się jednak na holowanie, niedostępne na autostradzie. Na ogół na drodze ekspresowej pojawia się sygnalizacja bezkolizyjna oraz skrzyżowania przecinane przez inne trasy transportu lądowego.

Droga ekspresowa – oznaczenie

Oznakowanie dróg szybkiego ruchu jest w Polsce uregulowane prawnie i odbywa się według stałej systematyki. Wjazd na drogę ekspresową poprzedza pionowy prostokątny znak D-7, przedstawiający biały samochód na niebieskim tle. Jej koniec oznaczany jest bliźniaczym znakiem D-8, który od tego pierwszego różni się jedynie czerwonym przekreśleniem. Numery polskich dróg ekspresowych poprzedza litera „S. Takie samo oznaczenie obowiązuje w Austrii. Z kolei Węgry, Słowacja i Czechy stosują znak alfabetyczny „R”, a Słowenia – „H”.

Droga ekspresowa – dopuszczalne prędkości

Prędkości obowiązujące na drodze ekspresowej zależne są od ilości pasów ruchu dostępnych na danej trasie. Dozwolona prędkość dla pojazdów osobowych wynosi 120 km/h na drodze dwujezdniowej i 100 km/h na drodze jednojezdniowej. Te same ograniczenia obowiązują motocykle oraz samochody ciężarowe do 3,5 tony. Z kolei autobusy mogą poruszać się z prędkością 100 km/h, a pojazdy z przyczepą – 80 km/h. Kierowcy prowadzący pojazdy z urządzeniem wystającym do przodu na więcej niż 1,5 metra od siedzenia nie mogą przekroczyć limitu 60 km/h. Najniższą prędkość występującą na drodze prędkość 40 km/h osiągają motocykliści przewożący dziecko.

Jednojezdniowa droga ekspresowa

Ekspresowe drogi jednojezdniowe, choć przypominają drogi krajowe, objęte są niemal identycznym zestawem zasad, co ich dwujezdniowe odpowiedniki. Nie można na nich zawracać, zatrzymywać się i cofać, ale dozwolone jest holowanie. Mają też taką samą szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m. Różnią się jednak szerokością pasa ruchu na drodze poza terenem zabudowanym. Na drodze dwujezdniowej wynosi ona 3,5 m, a na jednojezdniowej – 3,75 m. Ponadto obowiązują na nich inne ograniczenia prędkości, wspomniane powyżej (120 km/h dla drogi dwujezdniowej i 100 km/h dla drogi jednojezdniowej). Pozostałe wartości są tożsame dla obu typów dróg ekspresowych.

OSK
Ośrodek szkolenia kierowców to trójka przyjaciół - doświadczonych instruktorów nauki jazdy, a przy tym zapalonych fanów motoryzacji. Zapraszamy do czerpania z naszej wiedzy.

    Może Ci się spodobać

    Skomentuj artykuł

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *