Prawo jazdy

Co to jest kwalifikacja wstępna przyśpieszona?

kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szybka weryfikacja kwalifikacji dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów, którzy chcą pracować zawodowo w tych branżach. Jest to skrócona procedura kwalifikacji, która umożliwia efektywną kwalifikację personalną, wynikającą z dyrektywy unijnej.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić każda osoba, która spełnia wybrane kryteria. Wymagania dotyczą obywatelstwa, miejsca zamieszkania oraz celu nauki lub pracy.

  • Osoby, które są obywatelami Polski, mogą przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
  • Osoby przebywające na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku również mają możliwość uczestnictwa w kursie.
  • Studenci studiujący na terenie Polski mogą również przystąpić do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.
  • Kandydaci, którzy zamierzają pracować na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, również mogą przystąpić do kursu.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej nie ma ograniczeń wiekowych ani płciowych, co oznacza, że każdy może go podjąć bez względu na te czynniki. Co więcej, nawet osoby bez prawa jazdy danej kategorii mogą przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?
Obywatele Polski
Osoby przebywające na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku
Studenci studiujący na terenie Polski
Kandydaci zamierzający pracować na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce
Osoby bez prawa jazdy danej kategorii

Jak wygląda kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z dwóch bloków zajęć. Pierwszy blok obejmuje kategorie C, C1, C+E, C1+E, natomiast drugi blok dotyczy kategorii D, D1, D+E, D1+E. Część teoretyczna kursu trwa 130 godzin dla wszystkich kierowców oraz dodatkowo 10 godzin dla osób posiadających konkretną kategorię.

Podczas części praktycznej kursu kierowca uczestniczy w 2 godzinach jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8 godzinach jazdy w realnych warunkach drogowych. Całkowity czas trwania kursu wynosi średnio 45 dni.

Blok kursuIlość godzin (teoretyczne)Ilość godzin (praktyczne)
Kategorie C, C1, C+E, C1+E130 godzin10 godzin
Kategorie D, D1, D+E, D1+E130 godzin10 godzin
Razem260 godzin20 godzin

W trakcie kursu kierowcy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu kursu oraz skupieniu na kluczowych aspektach, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zapewnia efektywny proces kwalifikacyjny, umożliwiający szybkie zdobycie niezbędnych kompetencji.

Jak wygląda egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z testu, który zawiera dwie części: część podstawową, składającą się z 20 pytań, oraz część specjalistyczną, złożoną z 10 pytań. Kierowca musi poprawnie odpowiedzieć na nie więcej niż 4 pytania w części podstawowej oraz na nie więcej niż 5 pytań w części specjalistycznej, aby zdać egzamin.

Podczas egzaminu kandydaci są oceniani pod kątem ich wiedzy z zakresu przepisów dotyczących kierowania pojazdami, techniki jazdy oraz bezpieczeństwa na drodze. Egzamin sprawdza również umiejętność analizy sytuacji drogowych oraz podejmowania właściwych decyzji w trudnych warunkach.

Koszt egzaminu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wynosi 1000 zł i jest uwzględniony w cenie kursu. Pozytywny wynik egzaminu pozwala kierowcom na uzyskanie wymaganych dokumentów, które pozwolą im rozpocząć pracę zawodową jako kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów.

Skład egzaminu po kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonejLiczba pytańMinimalna liczba poprawnych odpowiedzi
Część podstawowa204
Część specjalistyczna105

Jakie uprawnienia daje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kierowca otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu kursu. To dokument potwierdzający, że kierowca ukończył kurs i posiada wymagane umiejętności oraz wiedzę. Zaświadczenie to jest ważne dokumentem przy ubieganiu się o nowe prawo jazdy.

Na podstawie zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu, kierowca może przystąpić do badań lekarskich i psychologicznych. Po pozytywnym przejściu tych badań, kierowca może uzyskać nowe prawo jazdy, na którym będzie wpisana informacja o ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Dzięki temu, kierowca posiada oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów. Posiadanie ukończonego kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej znacznie skraca czas rekrutacji, ponieważ pracodawcy mogą mieć pewność, że kierowca spełnia wymagane standardy i jest gotowy do pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonejBadania lekarskie i psychologiczneNowe prawo jazdy z informacją o ukończonym kursieZatrudnienie przez pracodawcę
Ten dokument potwierdza, że kierowca pomyślnie ukończył kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.Po zaświadczeniu, kierowca musi przejść badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzą jego zdolność do wykonywania zawodu kierowcy.Po pozytywnym przejściu badań, kierowca otrzymuje nowe prawo jazdy, na którym widnieje informacja o ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.Z dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursu, kierowca może szukać pracy i być zatrudniony przez pracodawcę.

Jakie są podobieństwa i różnice między kwalifikacją wstępną a kwalifikacją wstępną przyspieszoną?

Kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyspieszona są kursami przygotowującymi do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Oba kursy obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, oraz kończą się egzaminem.

Główna różnica między kwalifikacją wstępną a kwalifikacją wstępną przyspieszoną dotyczy czasu trwania kursu oraz wieku kandydatów.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest skierowany do kierowców, którzy posiadają już prawo jazdy konkretnej kategorii oraz mają większy wiek. Natomiast kwalifikacja wstępna obejmuje wszystkich kierowców niezależnie od wieku.

Zarówno kwalifikacja wstępna, jak i kwalifikacja wstępna przyspieszona przygotowują kierowców do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego, w tym samochodów ciężarowych i autobusów.

OSK
Ośrodek szkolenia kierowców to trójka przyjaciół - doświadczonych instruktorów nauki jazdy, a przy tym zapalonych fanów motoryzacji. Zapraszamy do czerpania z naszej wiedzy.

    Może Ci się spodobać

    Skomentuj artykuł

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *