Przepisy ruchu drogowego

Autostrada – definicja i oznaczenie

autostrada definicja

Autostrada to jeden z najszybszych i zarazem najbezpieczniejszych sposobów na poruszanie się samochodem. Posiada konkretne oznaczenia, parametry oraz zestaw obowiązujących przepisów. Mimo tego często mylona jest z inną drogą szybkiego ruchu. Czym się różni autostrada od drogi ekspresowej? Z jaką maksymalną prędkością można się po nich poruszać?

Co to jest autostrada?

Obowiązująca w Polsce definicja autostrady ujęta została w Kodeksie Drogowym. Autostrada to odpowiednio oznakowana droga dwujezdniowa o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Wyjątek stanowią czterokołowce osiągające więcej niż 40 km/h – dotyczy to także ciągniętych przyczep. Autostrada musi być wyposażona w co najmniej dwie jezdnie przeznaczone dla obu kierunków ruchu i wyraźnie oddzielone od siebie za pomocą pasa rozdzielającego. Nie dopuszcza się na niej ruchu poprzecznego. Ponadto jej infrastruktura powinna obejmować urządzenia obsługi podróżnych oraz przesyłek.

Autostrada – oznaczenie

Wszystkie drogi szybkiego ruchu są w Polsce oznakowane według stałej systematyki, uregulowanej prawnie. Wjazd na autostradę zapowiada znak o symbolu D-9, na którym widoczne są dwa białe pasy z wiaduktem na niebieskim tle. Nigdy nie należy go lekceważyć, ponieważ zapowiada poruszanie się po drodze, na której dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu konieczna jest dynamika jazdy i przestrzeganie specjalnych przepisów (należą do nich m.in. wyższa dopuszczalna prędkość oraz zakaz zawracania). Koniec autostrady sygnalizuje znak D-10, który wygląda jak przekreślony na czerwono znak D-9. Z kolei na wszystkich mapach ten rodzaj trasy oznaczony jest literą „A”, obok której występuje numer nawiązujący do drogi krajowej, wzdłuż której została poprowadzona – np. A1, A2.

Autostrada – dopuszczalne prędkości

Prędkość jazdy na drodze szybkiego ruchu powinna być dostosowana zarówno do warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni, jak i obowiązujących przepisów i ograniczeń. Ustawa o ruchu drogowym określa, że samochody osobowe i dostawcze o masie, która nie przekracza 3,5 ton, mogą poruszać się po autostradzie z prędkością do 140 km/h. Z kolei samochody ciężarowe o masie przekraczającej 3,5 tony ograniczone są do 80 km/h, natomiast spełniające wymogi techniczne autobusy – do 100 km/h.

Różnice między autostradą a drogą ekspresową

Oprócz autostrady wśród dróg szybkiego ruchu wskazuje się także drogi ekspresowe. Choć obowiązują je inne oznaczenia i przepisy, często są ze sobą mylone. Autostrada jest drogą o najwyższych parametrach technicznych – dwujezdniową z co najmniej dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Pasy te muszą być wyraźnie od siebie oddzielone. Na drodze ekspresowej nie ma takiego obowiązku, a sama liczba pasów jest zmienna i zależna od danej trasy. Droga ekspresowa może mieć przykładowo jeden pas w obu kierunkach lub dwa pasy w jednym i tylko jeden w przeciwnym. Drogi szybkiego ruchu różnią się dopuszczalną prędkością – na autostradzie jest to 140 km/h, a na drodze ekspresowej 120 km/h lub 100 km/h w zależności od ilości pasów. Ponadto na drogach ekspresowych można spotkać skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, niewystępujące na autostradach.

OSK
Ośrodek szkolenia kierowców to trójka przyjaciół - doświadczonych instruktorów nauki jazdy, a przy tym zapalonych fanów motoryzacji. Zapraszamy do czerpania z naszej wiedzy.

    Może Ci się spodobać

    Skomentuj artykuł

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *