Prawo jazdy

Co to jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca?

kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to proces szkolenia, który musi być ukończony przez kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, ale pragnących prowadzić inne rodzaje pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy innej kategorii. Kurs ten jest obowiązkowy dla kierowców, którzy mają prawo jazdy kat. D lub C i chcą prowadzić pojazdy innych kategorii.

Zasady kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Procedura kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to nieodłączny etap szkolenia dla kierowców, którzy chcą rozszerzyć swoje uprawnienia. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej kursu, która trwa 35 lub 70 godzin w zależności od rodzaju kursu, uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną związana z prowadzeniem pojazdów w danej kategorii. Nauczane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem, przepisami drogowymi i specjalistycznymi umiejętnościami niezbędnymi w danych kategoriach pojazdów.

Drugą częścią kursu jest część praktyczna, która odbywa się na drodze i trwa 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych kursanci mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do praktycznego prowadzenia pojazdów z danej kategorii.

Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest posiadanie egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii. Kurs musi być prowadzony przez jednostkę szkolącą, która spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach.

Po zakończeniu kursu, kursant musi zdać egzamin, który składa się z testu. Test obejmuje 10 pytań dotyczących części specjalistycznej, związanej z kategorią pojazdów, którą kursant chciałby prowadzić. Aby zaliczyć egzamin, kursant może popełnić maksymalnie 5 błędów. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, przewodniczący komisji wystawia zaświadczenie potwierdzające pozytywne zaliczenie kursu.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Każda osoba, która spełnia poniższe kryteria, może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

  1. Być obywatelem Polski lub przebywać na terenie kraju od co najmniej 185 dni w roku.
  2. Studiować w Polsce.
  3. Być obywatelem innego kraju, ale zamierzać wykonywać przewozy w Polsce dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski.

Nie ma ograniczeń wiekowych ani płciowych dotyczących przystępujących do kursu. Jedynym wymogiem jest zdanegowanie egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii. Dzięki temu, program kursu jest dostępny dla szerokiej grupy osób zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności kierowcy na inne kategorie pojazdów.

Kto może przystąpić do kursu?Wymagania
Obywatele PolskiEgzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii
Osoby przebywające na terenie Polski od co najmniej 185 dni w rokuEgzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii
Studenci w PolsceEgzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii
Obywatele innych krajów zamierzający wykonywać przewozy w PolsceEgzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii

Jak wygląda kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z dwóch bloków: kat. C, C1, C+E, C1+E i kat. D, D1, D+E, D1+E. Kurs teoretyczny trwa 35 godzin lub 70 godzin, w zależności od rodzaju kursu. Część teoretyczna kursu składa się z zajęć specjalistycznych obejmujących wymagane zagadnienia związane z prowadzeniem pojazdów danej kategorii.

Po ukończeniu części teoretycznej, kursant odbywa 5 godzin zajęć praktycznych na drodze, które odbywają się indywidualnie z instruktorem. Warunkiem odbycia zajęć praktycznych jest ukończenie części teoretycznej kursu. Średni czas trwania kursu wynosi 25 dni.

KategoriaCzas trwania kursu teoretycznegoLiczba godzin zajęć praktycznych
Kat. C, C1, C+E, C1+E35 godzin5 godzin
Kat. D, D1, D+E, D1+E70 godzin5 godzin

Jak wygląda egzamin kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Egzamin kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest częścią procesu szkolenia i odbywa się po zakończeniu kursu. Jest on przeprowadzany w ośrodku szkoleniowym, w którym kursant uczęszczał na zajęcia.

Egzamin składa się z testu, który obejmuje 10 pytań dotyczących części specjalistycznej związanej z kategorią C lub D. Kursant zalicza egzamin, jeśli popełni maksymalnie 5 błędów.

Koszt egzaminu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej wynosi 1000 zł. Po zaliczeniu egzaminu, przewodniczący komisji wystawia zaświadczenie potwierdzające pozytywne zaliczenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Jakie uprawnienia daje kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i pozytywnym zaliczeniu egzaminu, przewodniczący komisji wystawia zaświadczenie, które potwierdza ukończenie kursu. To ważny dokument, który otwiera nowe możliwości dla kierowców. Osoba, która posiada zaświadczenie, może teraz rozszerzyć zakres swoich uprawnień i prowadzić inne rodzaje pojazdów, które wcześniej nie były dostępne.

Pamiętaj jednak, że posiadanie zaświadczenia z kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to nie wszystko, co kierowca musi mieć. Wymagane są również badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają, że kierowca jest zdolny do pracy w charakterze kierowcy. Po pozytywnym przejściu tych badań należy złożyć wniosek do wydziału komunikacji, gdzie zostanie wydane nowe prawo jazdy zawierające informację o ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej.

Uzyskanie zaświadczenia z kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz nowego prawa jazdy otwierają przed kierowcą nowe perspektywy zawodowe. Pracodawcy w branży transportowej są zainteresowani kierowcami posiadającymi rozszerzone uprawnienia, co zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy oraz poprawia perspektywy rozwoju zawodowego.

OSK
Ośrodek szkolenia kierowców to trójka przyjaciół - doświadczonych instruktorów nauki jazdy, a przy tym zapalonych fanów motoryzacji. Zapraszamy do czerpania z naszej wiedzy.

    Może Ci się spodobać

    Skomentuj artykuł

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *