Przepisy ruchu drogowego

Rodzaje dróg publicznych i dopuszczalne prędkości

rodzaje dróg publicznych i dopuszczalne prędkości

Rodzaje dróg publicznych są zdefiniowane w prawie o ruchu drogowym. Wyróżniamy drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Każdy rodzaj drogi ma określone przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości. Dopuszczalne prędkości na drogach publicznych reguluje się za pomocą odpowiednich znaków drogowych. Ograniczenia prędkości w zależności od rodzaju drogi i obszaru zabudowanego są określone w przepisach prawa. Przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnych prędkości na drogach jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rodzaje prędkości na drodze

Na drogach wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje prędkości: prędkość do projektowania i prędkość dopuszczalna. Prędkość do projektowania to parametr określający standard drogi, uwzględniający jej funkcję oraz inne czynniki. Zgodnie z prędkością projektową, ustala się różne parametry drogi, takie jak promień łuku kołowego, parametr krzywej przejściowej, pochylenie niwelety, promień krzywej wypukłej i wklęsłej, udział odcinków z możliwością wyprzedzania oraz wartość przechyłki na łuku kołowym.

Z kolei prędkość dopuszczalna określa maksymalną prędkość, jaką można osiągnąć na danej drodze. Wskazówki dotyczące prędkości do projektowania i prędkości dopuszczalnej są przekazywane kierowcom za pomocą odpowiednich znaków drogowych.

Prędkości na drogach publicznych

Przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości na drogach publicznych w Polsce są określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dopuszczalne prędkości na drogach zależą od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, dopuszczalne prędkości wynoszą odpowiednio: 140 km/h na autostradach, 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych, 100 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych i drogach dwujezdniowych o dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku oraz 90 km/h na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym. Prędkości dopuszczalne dla innych rodzajów pojazdów są różne i określone w przepisach prawa.

Ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym

W obszarze zabudowanym obowiązuje ogólne ograniczenie prędkości do 50 km/h przez całą dobę. Istnieją również specjalne strefy zamieszkania, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h. W obszarze zabudowanym ograniczenie prędkości może być zmieniane za pomocą znaków drogowych w zależności od warunków ruchu i bezpieczeństwa. Ważne jest przestrzeganie ograniczeń prędkości w obszarze zabudowanym, ponieważ jest to istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.

Ograniczenia prędkości poza obszarem zabudowanym

Poza obszarem zabudowanym, na drogach publicznych, dopuszczalne prędkości są różne w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, dopuszczalne prędkości wynoszą odpowiednio:

 • 140 km/h na autostradach
 • 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych
 • 100 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych
 • 90 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych
 • 80 km/h na pozostałych drogach

Organy zarządzające ruchem drogowym mogą wprowadzać ograniczenia prędkości za pomocą odpowiednich znaków drogowych.

Typ drogiPrędkość dopuszczalna (km/h)
Autostrada140
Droga ekspresowa dwujezdniowa120
Droga ekspresowa jednojezdniowa100
Pozostałe drogi80

Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drodze jest naruszeniem przepisów prawa drogowego. W przypadku przekroczenia prędkości grozi nam grzywna oraz punkty karne, które zostają przypisane do naszego prawa jazdy. Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości zależy od stopnia przekroczenia i może wynosić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

Punkty karne są przypisywane według skali, gdzie za minimalne przekroczenie przypisuje się jeden punkt, a za większe przekroczenie liczba punktów wzrasta. W przypadku przekroczenia 24 punktów istnieje ryzyko utraty prawa jazdy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zdając sobie sprawę z konsekwencji przekroczenia prędkości, powinniśmy zawsze dostosowywać naszą jazdę do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach jest sprawą wspólną, a przestrzeganie prawa drogowego to nasza odpowiedzialność.

OSK
Ośrodek szkolenia kierowców to trójka przyjaciół - doświadczonych instruktorów nauki jazdy, a przy tym zapalonych fanów motoryzacji. Zapraszamy do czerpania z naszej wiedzy.

  Może Ci się spodobać

  Skomentuj artykuł

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *